9299.net
大学生考试网 让学习变简单
当前位置:首页 >> 数学 >>

2014湖南高考理科二本院校投档分数线

2014湖南高考理科二本院校投档分数线

2014湖南高考理科二本院校投档分数线 类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 院校代号 院校名称 投档线 语文 北京联合 1128 大学 507 北京信息 1138 科技大学 525 北京农学 1142 院 489 北京印刷 1144 学院 485 北京石油 1150 化工学院 516 中华女子 1151 学院 480 北京服装 1156 学院 492 北京物资 1160 学院 523 北京建筑 1164 大学 540 北京城市 1165 学院 453 中国劳动 1181 关系学院 490 华北科技 1182 学院 474 天津理工 1206 大学 519 天津工业 1207 大学 523 天津科技 1209 大学 519 天津商业 1211 大学 519 天津中医 1212 药大学 516 天津城建 1213 大学 516 天津外国 1214 语大学 529 天津体育 1215 学院 446 天津师范 1216 大学 522 天津职业 技术师范 1219 大学 474 天津农学 1220 院 463 天津科技 1221 大学 471 数学 111 101 98 109 113 99 105 104 104 102 101 87 107 97 98 104 98 103 119 103 101 79 100 109 86 97 94 88 114 95 96 85 118 105 107 96 93 91 104 92 85 108 外语 127 88 92 98 113 139 130 121 124 91 97 91 107 132 113 121 133 110 139 103 146

理工类 理工类 理工类

113 89 109

92 93 87

114 111 87

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

理工类

天津商业 1254 大学 河北农业 1306 大学 1308 保定学院 河北医科 1309 大学 石家庄经 1310 济学院 北华航天 1311 工业学院 河北工程 1312 大学 河北经贸 1313 大学 1314 河北大学 河北师范 1315 大学 河北科技 1316 师范学院 河北联合 1317 大学 廊坊师范 1318 学院 河北科技 1319 大学 承德医学 1320 院 河北北方 1321 学院 1322 唐山学院 河北建筑 1324 工程学院 唐山师范 1330 学院 河北金融 1340 学院 防灾科技 1344 学院 河北中医 1348 学院 石家庄学 1360 院 1367 衡水学院 河北外国 1389 语学院 燕京理工 学院(原北 京化工大 学北方学 1394 院)

442 478 442 532 476 470 488 512 511 493 459 486 447 500 517 487 457 447 444 497 456 456 447 448 442 97 100 130

109 98 78 101 96 106 92 102 105 92 104 103 88 89 86 111 106 90 106 91 94

103 91 102 104 98 103 111 83 110 77 93 96 90 92 91 65 88 80 102 83 97

140 112 95 100 123 127 81 125 100 118 103 118 122 72 93 79 114 112 133 103 105

443

96

82

98

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

理工类

理工类 理工类

张家口学 1399 院 山西师范 1407 大学 山西财经 1408 大学 山西中医 1409 学院 太原科技 1410 大学 山西医科 1412 大学 太原工业 1413 学院 山西大同 1414 大学 山西农业 1415 大学 太原师范 1416 学院 长治医学 1417 院 1419 运城学院 忻州师范 1420 学院 1421 吕梁学院 1444 晋中学院 内蒙古工 1503 业大学 内蒙古农 1504 业大学 内蒙古科 1505 技大学 内蒙古师 1507 范大学 呼伦贝尔 1508 学院 内蒙古民 1509 族大学 内蒙古医 1510 科大学 1512 赤峰学院 内蒙古科 技大学包 头师范学 1513 院 内蒙古科 技大学包 1514 头医学院 内蒙古财 1515 经大学

442 461 517 479 491 523 456 465 465 457 497 447 447 445 445 462 455 454 448 444 444 475 442

109 96 112 108 93 98 98 89 92 98 88 83 94 113 104 108 102 104 111 106 86 96

81 91 95 84 95 110 96 94 100 110 96 74 87 80 74 91 106 91 95 83 86 76

101 76 133 121 79 119 100 92 117 115 108 104 97 87 117 84 85 91 123 115 68 113

442

442 469 102 101 114

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

理工类

辽宁师范 2104 大学 大连交通 2106 大学 2110 沈阳大学 辽宁医学 2114 院 沈阳医学 2115 院 沈阳师范 2116 大学 辽宁石油 2118 化工大学 大连交通 2120 大学 大连民族 2122 学院 大连民族 学院(汉 2122 族) 大连海洋 2123 大学 沈阳理工 2125 大学 沈阳航空 2126 航天大学 辽宁科技 2127 大学 2128 大连大学 大连医科 2129 大学 沈阳化工 2130 大学 大连工业 2131 大学 2134 渤海大学 辽宁师范 2135 大学 沈阳工程 2146 学院 2156 辽东学院 大连财经 2159 学院 大连东软 2160 信息学院 辽宁对外 2170 经贸学院 辽宁中医 2180 药大学 吉林工程 技术师范 2206 学院

490 519 484 505 513 466 473 504 454

102 114 93 116 103 99 107 106 110

96 97 102 82 104 104 101 97 95

110 136 92 128 119 107 90 120 68

474 504 499 507 465 512 524 486 489 470 477 472 445 476 443 442 480

109 107 96 108 94 106 108 108 103 93 100 111 86 94 87

66 93 103 115 79 110 94 83 79 99 80 85 101 99 99

129 143 118 101 110 60 124 119 136 110 148 103 71 110 80

104

89

131

446

91

84

89

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 科类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

长春工业 2207 大学 吉林化工 2209 学院 吉林师范 2210 大学 白城师范 2211 学院 吉林医药 2212 学院 院校代号 院校名称 东北电力 2213 大学 吉林财经 2214 大学 吉林农业 2216 大学 2217 北华大学 长春工程 2218 学院 长春师范 2219 大学 2220 长春大学 吉林建筑 2221 大学 通化师范 2222 学院 长春中医 2223 药大学 吉林华桥 外国语学 2224 院 长春科技 2228 学院 吉林农业 2233 科技学院 长春建筑 2239 学院 长春光华 2246 学院 吉林财经 2253 大学 吉林工商 2261 学院 吉林警察 2263 学院 哈尔滨师 2309 范大学 黑龙江大 2310 学

486 455 456 444 482 投档线 512 501 458 473 464 460 489 484 446 500

102 103 102 105 95 语文 96 108 99 91 90 106 107 105 109 93

97 70 106 85 105 数学 101 112 94 97 100 89 105 82 80 101

107 123 114 102 121 外语 119 94 128 121 112 111 124 120 102 78

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

453 442 451 444 442 496 465 444 457 500

104

86

118

99 90

93 105

100 88

101 104 105 111 109

94 78 71 84 93

97 127 111 89 104

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

理工类 理工类

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

哈尔滨理 2311 工大学 哈尔滨商 2312 业大学 黑龙江中 2313 医药大学 黑龙江科 2314 技大学 佳木斯大 2315 学 哈尔滨医 2316 科大学 齐齐哈尔 2317 大学 牡丹江医 2318 学院 牡丹江师 2319 范学院 哈尔滨学 2320 院 黑龙江工 2321 程学院 哈尔滨体 2322 育学院 齐齐哈尔 2334 医学院 哈尔滨远 东理工学 2339 院 哈尔滨金 2340 融学院 黑龙江八 一农垦大 2351 学 2354 绥化学院 哈尔滨华 2367 德学院 黑龙江东 2369 方学院 上海海洋 3114 大学 上海海洋 3115 大学 上海体育 3117 学院 上海电力 3118 学院 上海商学 3119 院 上海第二 3120 工业大学

520 491 491 472 448 442 463 481 443 457 443 442 485

99 114 98 92 100

103 99 91 81 100

117 87 115 125 109

90 107 102 98 104

91 94 76 90 93

77 112 126 94 99

90

90

142

442 472 89 92 113

449 443 442 442 515 458 480 528 521 518

89 103

102 100

80 122

109 96 95 107 120 106

100 92 90 104 107 109

112 115 128 113 138 121

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

上海电机 3121 学院 上海工程 3129 技术大学 上海杉达 3130 学院 上海政法 3131 学院 上海应用 3139 技术学院 上海应用 3141 技术学院 上海海关 3143 学院 上海金融 3144 学院 上海立信 3146 会计学院 盐城师范 3216 学院 淮阴工学 3217 院 苏州科技 3220 学院 江苏警官 3221 学院 江苏师范 3223 大学 3224 常州大学 常熟理工 3225 学院 南京审计 3226 学院 南京中医 3233 药大学 南京医科 3234 大学 徐州医学 3237 院 3238 南通大学 南京工程 3240 学院 淮海工学 3243 院 盐城工学 3244 院 无锡太湖 3249 学院 南京晓庄 3262 学院 江苏理工 3264 学院

503 523 470 525 513 442 549 538 541 450 483 509 491 501 442 475 558 508 513 526 515 521 497 482 443 477 476

100 103 111 92 98

105 108 92 119 86

122 99 131 130 126

101 101 100 104 107 109 105 103

107 86 114 78 91 96 75 87

130 140 132 107 119 124 130 133

107 98 113 111 103 106 109 98 95 98 110 113

90 102 84 100 95 80 113 92 91 77 95 69

126 121 137 109 130 130 95 136 117 94 120 127

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

金陵科技 3273 学院 浙江中医 3302 药大学 湖州师范 3304 学院 绍兴文理 3305 学院 浙江工商 3306 大学 中国计量 3307 学院 温州医科 3311 大学 浙江农林 3312 大学 浙江海洋 3313 学院 3315 嘉兴学院 浙江师范 3318 大学 3319 温州大学 浙江科技 3320 学院 3321 台州学院 浙江财经 3322 大学 杭州师范 3323 大学 浙江传媒 3325 学院 3329 丽水学院 浙江万里 3332 学院 宁波工程 3336 学院 浙江越秀 外国语学 3380 院 安徽中医 3406 药大学 安徽医科 3407 大学 淮北师范 3408 大学 安徽财经 3409 大学 3410 合肥学院 安徽理工 3411 大学 安徽工业 3412 大学

501 515 482 465 528 520 533 512 501 494 525 523 514 468 531 513 508 467 454 499

109 112 93 113 113 105 98 102 96 100 104 99 112 108 106 112 102 112 98 92

93 102 101 69 92 95 96 104 108 94 96 86 87 81 96 109 93 96 87 94

114 125 131 116 135 104 141 88 123 112 142 143 131 130 113 120 122 109 109 116

447 503 537 468 527 473 502 506

99 105 103 116 108 107 104 95

89 99 107 82 107 91 104 105

116 128 128 121 129 106 73 118

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 科类 理工类

安徽农业 3413 大学 安徽工程 3416 大学 安徽师范 3417 大学 安徽科技 3418 学院 安徽建筑 3419 大学 合肥师范 3422 学院 淮南师范 3424 学院 阜阳师范 3427 学院 安徽文达 信息工程 3429 学院 安徽新华 3450 学院 3458 蚌埠学院 3463 池州学院 福建医科 3506 大学 3507 集美大学 福建师范 3509 大学 厦门理工 3510 学院 闽南师范 3512 大学 福建工程 3513 学院 泉州师范 3515 学院 福建农林 3516 大学 3517 闽江学院 福建中医 3518 药大学 3520 三明学院 3525 武夷学院 3526 龙岩学院 福建工程 3534 学院 厦门理工 3535 学院 3539 龙岩学院 院校代号 院校名称 3551 三明学院

483 494 490 471 504 456 456 448

94 116 105 97 111 94 101 103

91 88 82 98 99 94 94 85

85 119 109 100 117 75 101 105

442 442 454 447 530 529 501 526 477 503 477 486 496 513 461 463 443 457 442 442 投档线 447 语文 96 数学 84 外语 110

113 82 101 98 107 81 105 115 98 106 104 110 96 104 99 110

73 84 92 92 98 111 87 65 106 87 101 95 96 93 77 105

108 100 122 122 126 136 98 112 124 118 128 116 108 130 103 92

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

福州外语 3599 外贸学院 南昌师范 3602 学院 南昌航空 3605 大学 景德镇陶 3606 瓷学院 东华理工 3607 大学 江西理工 3608 大学 3609 宜春学院 江西师范 3610 大学 赣南师范 3611 学院 江西农业 3612 大学 江西中医 3613 药大学 上饶师范 3614 学院 井冈山大 3615 学 东华理工 3616 大学 江西科技 3618 师范大学 3619 九江学院 赣南医学 3620 院 南昌工程 3635 学院 江西科技 3639 学院 3641 萍乡学院 景德镇学 3642 院 江西工程 3643 学院 南昌理工 3645 学院 江西应用 3656 科技学院 南昌工学 3665 院 江西服装 3670 学院 山东政法 3703 学院

456 442 516 464 507 498 467 502 458 485 509 453 491 458 474 442 508 487 449 448 442 448 458 442 442 442 491

110

84

106

108 101 106 100 84 91 106 103 108 98 100 84 101

102 90 107 112 109 85 91 100 83 68 88 98 91

106 121 99 119 77 124 107 119 122 119 121 112 92

105 98 123 104

92 104 86 84

137 86 122 96

92 92

84 80

122 99

110

87

128

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

理工类 理工类

山东农业 3707 大学 山东理工 3708 大学 济宁医学 3709 院 山东工商 3714 学院 山东中医 3715 药大学 3716 济南大学 青岛理工 3717 大学 3718 烟台大学 山东师范 3719 大学 3722 临沂大学 3723 潍坊学院 3724 德州学院 滨州医学 3727 院 3728 菏泽学院 3729 枣庄学院 3730 鲁东大学 齐鲁工业 3731 大学 山东交通 3732 学院 山东财经 3733 大学 3734 泰山学院 3735 聊城大学 泰山医学 3736 院 青岛农业 3737 大学 山东建筑 3738 大学 潍坊医学 3740 院 曲阜师范 3750 大学 3751 滨州学院 烟台南山 3752 学院 齐鲁理工 学院(原曲 阜师范大 学杏坛学 3753 院) 山东青年 3763 政治学院

482 506 504 490 512 522 524 514 519 487 442 449 511 445 442 491 476 489 525 448 463 487 495 516 509 475 446 442

99 110 90 97 94 104 113 103 101 96 91 107 94 110 97 104 107 95 93 105 103 99 100 102 92 103

104 102 108 104 89 102 102 90 104 92 85 111 94 98 102 98 88 119 91 78 97 111 101 104 100 107

119 97 97 119 129 107 134 116 121 117 82 131 99 112 126 130 127 114 53 127 128 110 109 122 126 102

442 443 100 84 113

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

青岛黄海 3765 学院 山东英才 3770 学院 青岛工学 3791 院 山东万杰 3796 医学院 河南城建 4102 学院 华北水利 4103 水电大学 郑州轻工 4105 业学院 河南科技 4106 大学 郑州航空 工业管理 4107 学院 河南工业 4108 大学 河南理工 4109 大学 信阳师范 4110 学院 中原工学 4111 院 南阳理工 4112 学院 黄河科技 4113 学院 河南师范 4114 大学 河南中医 4116 学院 新乡医学 4117 院 商丘师范 4118 学院 南阳师范 4119 学院 河南理工 4123 大学 周口师范 4125 学院 安阳师范 4126 学院 河南农业 4127 大学 4128 许昌学院 洛阳理工 4137 学院

442 444 442 446 451 511 471 500 104 85 107 98 98 93 103 83 90 70 98 98 92 92 118 100 101 92 127 94 129

471 498 501 447 468 462 442 466 484 509 448 448 460 447 448 476 451 472

98 100 106 97 104 105 104 98 110 100 103 104 95 100 105 97 96 106

81 115 104 63 83 72 92 94 84 107 64 78 87 73 95 91 102 91

100 109 113 128 96 115 112 96 121 91 129 102 100 114 96 127 98 113

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

安阳工学 4138 院 4145 新乡学院 郑州华信 4146 学院 4152 黄淮学院 河南科技 4155 学院 河南财经 4158 政法大学 河南工程 4170 学院 4183 商丘学院 河南工业 4184 大学 中原工学 4185 院 郑州成功 4187 财经学院 信阳农林 4192 学院 郑州轻工 4199 业学院 武汉体育 4218 学院 中南民族 4219 大学 中南民族 大学(汉 4219 族) 4220 长江大学 武昌工学 4225 院 武汉纺织 4228 大学 湖北汽车 4229 工业学院 武汉轻工 4230 大学 湖北民族 4231 学院 湖北工业 4234 大学 4235 三峡大学 湖北科技 4236 学院 湖北师范 4237 学院 湖北中医 4238 药大学 湖北医药 4239 学院

453 451 442 442 442 503 466 442 457 442 442 442 442 452 495

95 83

90 101

100 110

99 99

96 67

106 114

94

94

121

114

77

111

100 101

69 93

128 88

512 519 449 505 501 519 471 526 513 462 485 518 518

106 91 100 112 105 109 105 113 109 101 97 104 111

88 118 79 111 101 96 88 117 94 108 93 102 104

135 99 127 91 86 109 132 114 135 84 110 114 123

理工类 理工类 科类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

文华学院 (原华中科 技大学文 4240 华学院) 湖北经济 4250 学院 院校代号 院校名称 湖北第二 4251 师范学院 武汉商学 4254 院 湖北理工 4257 学院 荆楚理工 4259 学院 湖北工程 4264 学院 湖北文理 4265 学院 武汉生物 4277 工程学院 武汉工程 科技学院 (原中国地 质大学江 4291 城学院) 湖南工业 4310 大学 湖南商学 4314 院 4315 吉首大学 衡阳师范 4316 学院 湖南理工 4317 学院 湖南文理 4318 学院 湖南工程 4319 学院 湖南城市 4320 学院 4321 邵阳学院 湖南科技 4322 学院 4323 怀化学院 4326 湘南学院 湖南人文 4333 科技学院 4337 长沙学院 湖南医药 4338 学院

442 526 投档线 473 459 488 479 480 473 449 107 语文 103 86 91 106 96 103 111 104 数学 84 93 105 92 94 93 94 133 外语 127 83 73 128 114 80 74

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

442 505 511 493 463 486 471 478 468 457 457 451 471 451 488 450 102 108 111 100 107 105 94 105 95 109 93 107 90 95 86 97 86 90 65 76 94 96 86 87 81 86 82 82 83 88 141 132 122 128 128 88 93 129 76 99 114 102 132 121 86

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

湖南涉外 4339 经济学院 湖南女子 4342 学院 湖南警察 4343 学院 湖南财政 4344 经济学院 长沙师范 4345 学院 湖南第一 4348 师范学院 湖南工学 4351 院 长沙医学 4360 院 湖南交通 4362 工程学院 湖南工程 4365 学院 4393 邵阳学院 湖南文理 4394 学院 湖南涉外 4395 经济学院 东莞理工 4414 学院 广东海洋 4415 大学 广州体育 4416 学院 广东财经 4417 大学 广州美术 4418 学院 佛山科学 4419 技术学院 岭南师范 学院(原湛 江师范学 4420 院) 广东石油 4423 化工学院 广东技术 4424 师范学院 4425 五邑大学 4429 韶关学院 4430 惠州学院 仲恺农业 4432 工程学院 广东医学 4433 院

442 448 448 502 460 490 464 442 442 442 442 442 442 523 490 442 545 490 499 96 109 93 102 96 93 120 103 105 103 95 90 103 106 90 94 84 117 105 101 110 87 89 93 95 92 78 98 106 126 111 118 101

470 500 500 507 466 490 471 528

115 101 107 100 99 96 96 112

89 107 100 100 91 89 90 104

123 113 122 115 55 98 77 126

理工类 理工类 理工类 理工类

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

广东警官 4434 学院 广州航海 4441 学院 广东金融 4442 学院 广东白云 4446 学院 广州商学 院(原华南 师范大学 4451 增城学院) 广东药学 4455 院 广东培正 4457 学院 广东科技 4494 学院 桂林理工 4503 大学 桂林电子 4504 科技大学 桂林理工 4505 大学 广西科技 4507 大学 广西民族 4508 大学 广西师范 4509 大学 桂林医学 4510 院 广西医科 4511 大学 玉林师范 4513 学院 广西中医 4514 药大学 右江民族 4515 医学院 桂林航天 4530 工业学院 4533 南宁学院 广西财经 4538 学院 4539 贺州学院 4541 梧州学院 4543 百色学院 4544 河池学院 广西民族 4549 师范学院

521 475 536 445

97 90 114 91

98 92 106 93

127 113 139 99

445 525 461 442 514 524 442 499 478 493 514 494 452 516 489 468 442 500 446 450 450 444 442

102 105 106

72 111 81

99 111 61

107 101

86 96

123 110

95 95 110 107 100 90 100 118 106 115 118 108 95 102 107

112 111 86 116 92 79 95 73 80 74 100 95 86 73 80

122 62 107 124 120 113 119 121 123 123 129 111 94 117 110

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 科类

广西财经 4568 学院 广西外国 4580 语学院 海南医学 4602 院 4604 琼州学院 海南师范 4605 大学 4630 三亚学院 海口经济 4631 学院 4700 湘南学院 湖南应用 4745 技术学院 湖南信息 4757 学院 武昌理工 4821 学院 武汉东湖 4827 学院 武汉工商 4830 学院 山东协和 4863 学院 西南大学 (荣昌校 5004 区) 重庆医科 5008 大学 重庆理工 5011 大学 重庆邮电 5012 大学 重庆工商 5013 大学 重庆三峡 5014 学院 重庆师范 5016 大学 四川外国 5018 语大学 重庆文理 5019 学院 长江师范 5020 学院 重庆科技 5022 学院 重庆第二 5023 师范学院 院校代号 院校名称

493 450 513 462 488 448 442 442 442 442 474 444 442 446

106 95 94 105 102 88

90 77 109 87 85 89

131 117 114 126 119 111

84 90

87 95

121 95

93

83

94

464 525 524 511 525 466 513 528 480 459 492 458 投档线

100 115 103 94 114 100 95 105 109 116 93 106 语文 数学

84 98 91 102 92 86 108 102 90 91 96 95

91 132 140 68 133 101 117 131 121 123 118 125 外语

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

理工类 理工类 理工类 理工类

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

理工类

西南交通 5103 大学 四川农业 5105 大学 四川师范 5107 大学 成都中医 5108 药大学 乐山师范 5109 学院 成都理工 5110 大学 成都体育 5111 学院 西南民族 大学(汉 5112 族) 西南民族 5112 大学 西南石油 5114 大学 成都信息 5115 工程学院 中国民用 航空飞行 5116 学院 西南科技 5117 大学 四川理工 5118 学院 5119 西华大学 泸州医学 5120 院 成都医学 5121 院 西华师范 5123 大学 5125 成都学院 5126 宜宾学院 川北医学 5127 院 攀枝花学 5128 院 绵阳师范 5129 学院 5130 西昌学院 成都文理 学院(原四 川师范大 学文理学 5138 院)

528 492 487 516 447 521 442

121 97 93 104 107 104 93

89 98 95 95 74 96 99

131 89 128 127 120 116 61

502 484 514 512

109 108 113 118

115 100 108 88

100 113 96 133

511 498 478 498 508 520 475 489 455 508 462 449 449

108 103 97 100 97 99 112 92 97 101 104 102 98

86 78 100 99 97 107 108 98 88 102 98 69 76

126 116 81 113 127 128 96 69 110 128 88 107 49

442

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

成都工业 5147 学院 四川文理 5152 学院 成都东软 5158 学院 成都师范 5187 学院 贵州财经 5203 大学 遵义医学 5204 院 贵阳医学 5205 院 贵阳中医 5206 学院 贵州民族 5207 大学 黔南民族 5209 师范学院 贵州理工 5212 学院 贵州师范 5213 学院 5240 铜仁学院 5241 贵阳学院 5246 安顺学院 六盘水师 5254 范学院 兴义民族 5261 师范学院 昆明理工 5305 大学 云南农业 5306 大学 云南艺术 5307 学院 昆明医科 5308 大学 西南林业 5309 大学 云南民族 5310 大学 云南师范 5311 大学 云南财经 5312 大学 5313 普洱学院 云南中医 5314 学院 玉溪师范 5315 学院

454 445 442 456 508 516 521 488 466 449 468 444 449 455 448 447 445 525 484 453 526 467 476 504 518 445 442 442

108 97

91 90

121 91

110 102 115 103 96 92 95 101 104 102 113 103 92 87 96 103 105 117 85 104 109 107 96

76 100 100 100 97 94 82 82 79 76 82 79 84 95 87 102 77 87 100 84 78 99 81

115 132 125 127 114 98 77 97 101 90 82 96 115 104 131 103 125 127 94 113 127 130 114

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

5316 大理学院 楚雄师范 5317 学院 曲靖师范 5318 学院 5319 昆明学院 5321 红河学院 云南警官 5322 学院 5361 文山学院 5363 保山学院 5401 西藏大学 西藏民族 5405 学院 陕西学前 6115 师范学院 6116 延安大学 渭南师范 6118 学院 陕西理工 6119 学院 西安石油 6121 大学 西安邮电 6122 大学 西安财经 6123 学院 西北政法 6125 大学 西安工程 6126 大学 西安工业 6128 大学 陕西中医 6131 学院 6142 榆林学院 西安培华 6148 学院 西安文理 6153 学院 西安医学 6154 院 6156 商洛学院 西安思源 6160 学院 6173 安康学院 兰州交通 6202 大学 兰州理工 6203 大学 甘肃农业 6204 大学

482 445 447 468 442 442 442 442 452 450 447 484 449 454 448 525 501 525 491 499 482 449 442 469 513 442 442 444 514 503 453

105 97 107 100

83 74 83 92

132 115 131 127

93 95 102 102 94 101 100 105 104 96 118 104 108 98

97 79 78 110 80 89 87 97 111 114 93 85 71 90

104 94 114 130 116 92 87 128 129 83 128 87 127 73

107 112

87 97

145 89

110 103 106 90

83 98 94 100

111 125 114 77

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

6205 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6212 6213 6224 6303 6304 6401

理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类 理工类

6401 6402 6403 6405 6420 6421 6502 6504 6505 6506 6507 6508 6511 6517

西北民族 大学(汉 族) 西北民族 大学 兰州商学 院 甘肃中医 学院 天水师范 学院 西北师范 大学 甘肃政法 学院 河西学院 陇东学院 兰州城市 学院 青海民族 大学 青海师范 大学 北方民族 大学 北方民族 大学(汉 族) 宁夏大学 宁夏大学 宁夏医科 大学 宁夏理工 学院 宁夏师范 学院 石河子大 学 新疆医科 大学 新疆师范 大学 新疆财经 大学 新疆农业 大学 塔里木大 学 喀什师范 学院 新疆工程 学院

470 456 478 479 445 474 467 442 442 442 452 445 442

101 86 90 102 93 98 105

91 84 92 104 94 77 95

123 70 114 116 72 118 109

104 93

90 100

77 94

457 463 475 505 442 444 445 490 446 473 442 442 442 442

79 93 106 109

89 73 121 96

102 126 96 133

101 101 108 99 100

108 96 88 99 88

100 97 134 100 139

101

71

115

音乐(理) 音乐(理) 音乐(理) 音乐(理) 音乐(理) 音乐(理) 音乐(理) 音乐(理) 音乐(理) 音乐(理) 音乐(理) 音乐(理) 音乐(理) 音乐(理) 音乐(理)

美术(理) 美术(理) 美术(理) 科类 美术(理) 美术(理) 美术(理) 美术(理)

北京城市 1165 学院 南昌理工 3645 学院 湖南工业 4310 大学 衡阳师范 4316 学院 湖南文理 4318 学院 湖南城市 4320 学院 4321 邵阳学院 湖南科技 4322 学院 4326 湘南学院 湖南人文 4333 科技学院 4337 长沙学院 湖南涉外 4339 经济学院 湖南女子 4342 学院 长沙师范 4345 学院 湖南第一 4348 师范学院 燕京理工 学院(原北 京化工大 学北方学 1394 院) 大连科技 2148 学院 吉林动画 2249 学院 院校代号 院校名称 福州外语 3599 外贸学院 南昌理工 3645 学院 江西服装 3670 学院 武昌工学 4225 院 文华学院 (原华中科 技大学文 4240 华学院)

513 533 590 579 569 562 559 560 569 555 575 513 513 557 587 93 96 57 51 54 96 102 94 87 92 95 93 90 80 86 81 38 91 76 57 60 63 88 75 45 75 81 76 86 96 102 67 42 40 83 33

551 566 577 投档线 551 586 621 551 93 92 73 72 77 64 语文 74 98 数学 57 68 外语 60 58

美术(理)

551

美术(理) 美术(理) 美术(理) 美术(理) 美术(理) 美术(理) 美术(理) 美术(理) 美术(理) 美术(理) 美术(理) 美术(理) 美术(理) 美术(理) 美术(理) 美术(理) 美术(理)

美术(理) 美术(理) 美术(理) 美术(理) 美术(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理)

湖南工业 4310 大学 湖南商学 4314 院 衡阳师范 4316 学院 湖南文理 4318 学院 湖南工程 4319 学院 湖南城市 4320 学院 4321 邵阳学院 湖南科技 4322 学院 4323 怀化学院 4326 湘南学院 湖南工业 4330 大学 湖南人文 4333 科技学院 4337 长沙学院 湖南涉外 4339 经济学院 湖南女子 4342 学院 长沙师范 4345 学院 湖南第一 4348 师范学院 广州商学 院(原华南 师范大学 4451 增城学院) 武汉东湖 4827 学院 武汉工商 4830 学院 成都东软 5158 学院 西安培华 6148 学院 首都体育 1136 学院 天津体育 1215 学院 山西财经 1408 大学 太原科技 1410 大学 太原工业 1413 学院

654 646 587 595 637 601 581 591 580 581 561 579 638 551 551 581 594

89 88 94 97 91 94 85 97 102 93 94 105 94

92 80 61 61 50 80 60 55 37 76 57 35 97

92 85 59 90 112 72 82 97 94 74 76 30 38

86 99

59 49

54 51

551 551 572 551 551 718 671 667 562 562 108 91 97 93 81 63 121 66 94 89 71 69

体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理)

长治医学 1417 院 沈阳体育 2119 学院 3224 常州大学 3238 南通大学 淮北师范 3408 大学 合肥师范 3422 学院 闽南师范 3512 大学 3514 莆田学院 南昌航空 3605 大学 景德镇陶 3606 瓷学院 东华理工 3607 大学 江西理工 3608 大学 井冈山大 3615 学 江西科技 3618 师范大学 3619 九江学院 赣南医学 3620 院 南昌理工 3645 学院 3716 济南大学 3723 潍坊学院 曲阜师范 3750 大学 郑州轻工 4105 业学院 商丘师范 4118 学院 武汉体育 4218 学院 中南民族 4219 大学 4220 长江大学 湖北民族 4231 学院 4235 三峡大学 湖北科技 4236 学院 湖南工业 4310 大学 4315 吉首大学

637 642 655 655 604 562 626 589 637 570 628 625 612 630 562 669 597 672 562 562 622 588 692 669 635 583 616 614 657 646

97 96 105 98 92

75 78 90 90 78

33 92 122 64 59

63 83 107 66 84 98 91 93

90 64 47 70 84 89 65 75

60 73 97 71 83 93 51 94

93 87 99

89 90 73

36 64 86

88 86 108 100 86 96 85 87 88 79

88 54 101 75 69 48 81 77 69 76

49 89 97 68 77 48 104 57 100 77

体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理)

衡阳师范 4316 学院 湖南理工 4317 学院 湖南文理 4318 学院 湖南城市 4320 学院 4321 邵阳学院 湖南科技 4322 学院 4323 怀化学院 4326 湘南学院 湖南人文 4333 科技学院 湖南涉外 4339 经济学院 长沙师范 4345 学院 湖南第一 4348 师范学院 广州体育 4416 学院 广西民族 4508 大学 4543 百色学院 4544 河池学院 4604 琼州学院 海南师范 4605 大学 海口经济 4631 学院 重庆工商 5013 大学 重庆三峡 5014 学院 重庆文理 5019 学院 成都理工 5110 大学 成都体育 5111 学院 西南石油 5114 大学 四川理工 5118 学院 5240 铜仁学院 5259 凯里学院 西南林业 5309 大学 楚雄师范 5317 学院

622 635 622 611 586 594 594 598 590 562 618 655 686 643 562 571 615 637 562 648 618 619 651 670 657 562 578 582 584 583

97 95 92 96 85 99 84 88 85

53 89 86 78 60 69 54 59 62

100 74 58 56 33 78 72 85 64

90 81 108 100 97 80 97

57 86 90 63 34 61 85

92 36 93 112 99 62 57

85 80 96 104 88 98

63 47 78 63 56 56

94 97 88 87 86 96

91 101 87 98

66 56 51 59

53 54 61 39

体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 体育(理) 播音主持 艺术(理) 播音主持 艺术(理) 播音主持 艺术(理) 播音主持 艺术(理) 编导(理) 编导(理) 编导(理) 表演(理) 书法(理) 书法(理) 书法(理) 摄影摄像 (理) 舞蹈(理) 舞蹈(理) 舞蹈(理) 舞蹈(理) 舞蹈(理) 舞蹈(理) 职高(师范 类) 职高(师范 类) 职高(师范 类)

曲靖师范 5318 学院 6116 延安大学 西安体育 6124 学院 西北民族 6205 大学 青海师范 6304 大学 北方民族 6401 大学 4326 湘南学院 4337 长沙学院 武汉东湖 4827 学院 西安培华 6148 学院 江西服装 3670 学院 湖南科技 4322 学院 4337 长沙学院 湖南涉外 4339 经济学院 湖南人文 4333 科技学院 长沙师范 4345 学院 湖南第一 4348 师范学院 吉林动画 2249 学院 4321 邵阳学院 湖南人文 4333 科技学院 湖南涉外 4339 经济学院 湖南女子 4342 学院 长沙师范 4345 学院 湖南第一 4348 师范学院 湖南农业 4305 大学 4315 吉首大学 衡阳师范 4316 学院

583 619 656 562 599 585 628 633 618 587 594 620 630 576 590 590 602 610 529 525 457 457 529 531 570 558 569

79 107 90

89 69 77

47 77 61

80 80 97 105 98 87

87 70 68 74 51 73

75 59 116 72 110 81

90 116

81 49

101 115

92

33

97

82 98

42 53

84 76

98 98 97 83 95

49 50 100 98 106

86 54 95 92 104

职高(师范 类) 职高(师范 类) 职高(师范 类) 职高(师范 类) 职高(种植 类) 职高(种植 类) 职高(养殖 类) 职高(养殖 类) 职高(机电 类) 职高(机电 类) 职高(机电 类) 职高(机电 类) 职高(机电 类) 职高(机电 类) 职高(机电 类) 职高(机电 类) 职高(电子 电工类) 职高(电子 电工类)

湖南文理 4318 学院 湖南科技 4322 学院 4323 怀化学院 湖南涉外 4339 经济学院 湖南农业 4305 大学 湖南应用 4745 技术学院 湖南农业 4305 大学 湖南应用 4745 技术学院 湖南师范 4303 大学 湖南农业 4305 大学 4321 邵阳学院 4326 湘南学院 湖南涉外 4339 经济学院 湖南工学 4351 院 湖南交通 4362 工程学院 湖南应用 4745 技术学院 湖南师范 4303 大学 湖南农业 4305 大学

558 526 518 491 510 448 451 339 603 592 576 567 543 584 543 539

94 97 82

114 62 97

97 92 69

87

108

51

73

68

53

90 89 83 91 85 82 86

109 119 120 111 110 113 100

100 85 43 79 33 60 89

589

86

118

65

575

77

116

79

高考网 > 高考 > 湖南高考 >

高考理科二本院校投档分数线(7)
科类 职高(电子 电工类) 职高(电子 电工类) 职高(电子 电工类) 院校代号 院校名称 衡阳师范 4316 学院 湖南文理 4318 学院 投档线 语文 数学 外语

556

96

106

77

565

92

114

56

4321 邵阳学院

546

91

99

103

职高(电子 电工类) 职高(电子 电工类) 职高(电子 电工类) 职高(电子 电工类) 职高(电子 电工类) 职高(计算 机类) 职高(计算 机类) 职高(计算 机类) 职高(计算 机类) 职高(计算 机类) 职高(计算 机类) 职高(计算 机类) 职高(计算 机类) 职高(计算 机类) 职高(计算 机类) 职高(计算 机类) 职高(计算 机类) 职高(计算 机类) 职高(计算 机类) 职高(计算 机类) 职高(建筑 类) 职高(建筑 类) 职高(建筑 类)

湖南科技 4322 学院

542

86

98

92

4326 湘南学院 湖南涉外 4339 经济学院 湖南交通 4362 工程学院 湖南信息 4757 学院 湖南师范 4303 大学 湖南农业 4305 大学 湖南工业 4310 大学 4315 吉首大学 衡阳师范 4316 学院 湖南文理 4318 学院 4321 邵阳学院 湖南科技 4322 学院 4326 湘南学院 湖南人文 4333 科技学院 湖南涉外 4339 经济学院 湖南女子 4342 学院 湖南警察 4343 学院 湖南工学 4351 院 湖南信息 4757 学院 湖南城市 4320 学院 4321 邵阳学院 湖南工学 4351 院

533

84

101

100

508

508

508 637 619 623 614 583 606 562 568 560 553 533 543 603 582 533 548 550 555 86 89 85 94 99 116 70 90 66 90 86 91 83 109 101 86 76 96 92 92 89 83 86 87 90 76 82 97 120 114 110 110 95 94 114 112 109 75 103 96 98 63 87 93 31 30 80 89

职高(建筑 类) 职高(旅游 类) 职高(旅游 类) 职高(旅游 类) 职高(旅游 类) 职高(旅游 类) 职高(旅游 类) 职高(旅游 类) 职高(旅游 类) 职高(旅游 类) 职高(旅游 类) 职高(旅游 类) 职高(旅游 类) 职高(医卫 类) 职高(医卫 类) 职高(医卫 类) 职高(财会 类) 职高(财会 类) 职高(财会 类) 职高(财会 类) 职高(财会 类) 职高(财会 类) 职高(商贸 类) 职高(商贸 类) 职高(商贸 类)

湘潭大学 (能源工程 4375 学院) 湖南师范 4303 大学 湖南商学 4314 院 4315 吉首大学 湖南理工 4317 学院 4321 邵阳学院 湖南科技 4322 学院 4323 怀化学院 4326 湘南学院 4337 长沙学院 湖南涉外 4339 经济学院 湖南第一 4348 师范学院 湖南涉外 4395 经济学院 湖南中医 4307 药大学 4326 湘南学院 长沙医学 4360 院 4321 邵阳学院 湖南涉外 4339 经济学院 湖南财政 4344 经济学院 湖南工学 4351 院 湖南涉外 4395 经济学院 湖南信息 4757 学院 湖南农业 4305 大学 4321 邵阳学院 湖南科技 4322 学院

547 626 622 617 611 588 593 585 594 600 566 600 568 635 602 398 659 637 665 663 637 637 645 615 615

90 80 90 95 87 86 86 98 85 88

120 104 99 116 105 83 112 94 94 106

71 113 93 88 98 96 76 79 90 84

93 83 88 80

118 84 103 100

90 66 106 52

93

120

93

95 89

105 111

109 99

94 94 89

91 100 94

77 93 99

职高(商贸 类) 职高(商贸 类) 职高(商贸 类) 职高(文秘 类) 职高(文秘 类) 职高(文秘 类) 职高(文秘 类) 职高(文秘 类) 职高(英语 类) 职高(英语 类) 职高(英语 类) 职高(英语 类) 职高(英语 类) 职高(英语 类) 职高(服装 类) 职高(服装 类) 职高(美术 类) 职高(美术 类) 职高(美术 类) 职高(美术 类) 职高(音乐 类) 职高(音乐 类) 职高(音乐 类)

湖南涉外 4339 经济学院 湖南交通 4362 工程学院 湖南涉外 4395 经济学院 4304 湘潭大学 湖南农业 4305 大学 长沙理工 4308 大学 湖南科技 4322 学院 湖南涉外 4339 经济学院 湖南农业 4305 大学 湖南理工 4317 学院 4321 邵阳学院 湖南人文 4333 科技学院 4337 长沙学院 湖南涉外 4339 经济学院 湖南师范 4303 大学 湖南涉外 4339 经济学院 湖南师范 4303 大学 衡阳师范 4316 学院 4321 邵阳学院 湖南涉外 4339 经济学院 4315 吉首大学 湖南涉外 4339 经济学院 湖南第一 4348 师范学院

591 584 584 654 632 642 620 593 669 658 656 651 660 643 602 561 575 559 555 517 390 390 390

81

103

80

90 95 89 85 97 99 75 93 90 92 87 90

116 95 100 99 71 92 116 110 94 113 99 91

110 80 79 92 95 118 113 113 115 113 112 95

87 94 93

108 84 90

85 95 91


推荐相关:
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 大学生考试网 9299.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com