9299.net
大学生考试网 让学习变简单
当前位置:首页 >> 管理学 >>

(完整版)酒店管理系统毕业论文7862462_图文

(完整版)酒店管理系统毕业论文7862462_图文


1 论 ………………………………………………… 4 绪 1.1 相关技术概述 ....................................... 3 1.1.1 软件工程方法 ................................... 3 1.1.2 数据库系统设计 ................................. 4 1.2 开发环境与开发工具 .................................. 5 1.2.1 J2EE 概述 ...................................... 5 1.2.2 Tomcat ......................................... 6 1.2.3 Struts .......................................... 7 1.2.4 MS SQL Server .................................. 7 2 系统需求分析与概要设计 .......................... 8 2.1 业务流程设计 ........................................ 9 2.2 功能模块设计 ....................................... 11 2.3 数据库概念模型设计 ................................. 12 2.4 数据流程设计 ....................................... 15 2.5 数据字典 ........................................... 17 2.5.1 数据流设计 .................................... 17 2.5.2 数据处理设计 .................................. 19 2.5.3 数据库表设计 .................................. 21 3 系统设计与实现 ................................ 23 3.1 软件流程设计 ....................................... 23 3.1.1 软件总体设计 .................................. 23 3.1.2 各模块流程设计 ................................ 24 3.2 数据库详细设计 ..................................... 27 3.3 系统设计 ........................................... 28 3.3.1 数据库连接池设计 .............................. 28 3.3.2 系统菜单设计 .................................. 29 3.3.3 登录模块功能设计 .............................. 30 3.3.4 会员模块功能设计 .............................. 30 3.3.5 系统管理员模块功能设计 ........................ 32 酒店客房管理系统 摘 要

推荐相关:
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 大学生考试网 9299.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com